• har-du-kol.jpg
  • vad-ar-kol.jpg
  • leva-med-kol.jpg

Aktuellt

Under fliken aktuellt kan du ta del av informationsrika och bra artiklar om KOL, leva med KOL och behandling av KOL.

Läs mer >> 

Har du KOL?

Är du över 40 år, röker eller har rökt och lider av ihållande hosta?
Här kan du snabbt få en indikation om du behöver söka hjälp.

Gör testet

Vad är KOL?

KOL är en lungsjukdom där luftrören blir trånga och det blir svårare att ventilera lungorna. Det är en sjukdom som smyger sig på. KOL går inte att bota, men med olika behandlings-insatser kan sjukdomsutvecklingen bromsas.

Läs mer om vad KOL är

Leva med KOL

KOL är en sjukdom som drabbar hela kroppen och påverkar flera av kroppens funktioner – men sjukdomen syns inte utanpå.
Här har vi samlat information och råd som riktar sig till dig som är drabbad av KOL eller som är närstående.

Other languages

Here you will find information about COPD in other languages.

Information för sjukvårdspersonal
Hälsoportalen TouchToConnect ger läkare och annan vårdpersonal tillgång till hjälpmedel, material, artiklar och terapiinriktade utbildningar inom de områden Boehringer Ingelheim verkar. Portalen innehåller medicinsk information, i huvudsak om KOL och förmaksflimmer, och vänder sig till sjukvårdspersonal.

 


Granskad: 2018-01-30
Resp-18-15

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84