På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

22 000 personer diskuterar KOL

September 2015
Den 26 september startar European Respiratory Society (ERS) årliga kongress i Amsterdam. Fler än 22 000 delegater från hela världen kommer samlas för att under fem dagar och under 400 möten och seminarier, diskutera de senaste framstegen i behandlingen av sjukdomar i andningsorganen. 

KOL är ett dominerande tema under årets ERS-kongress. Fler än 100 programpunkter handlar om KOL och astma och vänder sig till vårdpersonal i allt från primärvården till specialister och forskare. 

ERS kongress är därmed en viktig mötesplats där de senaste forskningsrönen och expertkunskaperna delas. Syftet är att bidra till ett höjt kunskapsläge, förbättrad KOL-vård och ökad livskvalitet för personer som lever med KOL.

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84