På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Att undvika exacerbationer

September 2015
Har du KOL kan det vara bra att känna till ordet exacerbation - vad det innebär och vad du själv kan göra för att undvika att drabbas av dem.
 
Ordet exacerbation, också kallat försämringsepisod, används bland annat i samband med lungsjukdomar för att beskriva perioden då sjukdom och symtom förvärras. Personer som har KOL får vanligtvis exacerbationer mellan en och fyra gånger per år, men det finns också de som inte drabbas alls. Det är bra om du lär dig att känna igen vad som kan försämra andningen och därmed ökar risken för en exacerbation. Orsakerna bakom en exacerbation är vanligen virus och bakterier.

Vid en exacerbation blossar KOL-symtomen upp. Det innebär att du kan få andnöd, feber, hosta, ökade eller förändrade upphostningar och allmänt sämre ork.
 
Hur exacerbationer kan undvikas
Även om man inte alltid kan undvika att drabbas av en exacerbation kan man med tiden komma underfund med vad som försämrar andningen. Riskerna att drabbas kan minskas om du tänker på följande:

Undvik sjuka människor. Att umgås med sjuka vänner eller barnbarn är inte bra om du har KOL. Samma sak gäller att åka på fulla bussar eller tåg, inte minst i influensatider. Är du på vårdcentralen, sitt inte med många andra i ett trångt väntrum – vänta hellre utanför.

Ansträngning och fuktig rå luft. Att röra på sig är bra men det är viktigt att du hittar en balans så att inte andningen påverkas för mycket. Ansträngning tillsammans med blåst, kvavt väder, dimma eller fuktig rå luft kan försämra andningen.

Vaccinera dig. Tänk på att vaccinera dig mot lunginflammation och influensa. Influensavaccinationen får du gratis varje år och vaccination mot lunginflammation (orsakad av pneumokocker) ska tas vart femte år. Prata med din vårdcentral!

Undvik tobaksrök. Tobaksrök har en mer skadlig inverkan på lungorna än andra gaser. Därför är det viktigt att inte bara du själv slutar röka utan helst också alla som är i din närhet. Parfym, bensin och avgaser kan också ha en negativ inverkan.

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84