På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Forskningsnyheter inom KOL-området

Maj 2015
KOL är en av våra stora folksjukdomar och det pågår mycket forskning inom området. Eftersom KOL är en obotlig sjukdom har utvecklingen av nya läkemedel inte varit lika revolutionerande som inom andra terapiområden. Istället har forskningen blivit mer tvärvetenskaplig och fokuserar på att hitta riskfaktorer som kan vara bidragande till att utveckla KOL eller faktorer som är viktiga för att skydda mot sjukdomen. Några av de senaste rönen handlar om KOLs koppling till hjärtsjukdom, förbättrad livskvalitet och inflammationer.

- Hjärt-Lungfonden finansierar över 250 olika forskningsprojekt inom hjärt- och lungsjukdomar. Just nu pågår det en studie som heter SCAPIS vars syfte bland annat är att hitta riskmarkörer för KOL, säger Bim Boberg, chef för forskningsavdelningen på Hjärt-Lungfonden och projektledare för SCAPIS. Eftersom sjukdomen är obotlig fokuserar mycket av forskningen på att hitta riskfaktorer som kan förklara vem som riskerar drabbas av KOL och på så sätt hitta förebyggande behandlingar.


Kopplingen mellan KOL och hjärtsjukdom
Många KOL-patienter drabbas även av hjärtproblem. Kopplingen mellan KOL och hjärtproblem har blivit allt tydligare och det pågår flera studier där patientgrupper undersöks med hänsyn av både lung- och hjärtfunktioner. Det planeras även att genomföra studier som studerar kopplingen mellan KOL och hjärtkärlsjukdomar.


Inflammatoriska processer ökar risken för KOL
En medfödd brist på ämnet alfa-1-antitrypsin är en ökad riskfaktor för KOL. Det är bara ett exempel. Det forskas intensivt vilka andra ärftliga faktorer som kan öka risken för att drabbas av KOL. Bland annat studeras de inflammatoriska processerna. Vissa ämnen i kroppen ökar antalet inflammatoriska celler som i sin tur kan orsaka permanent skada på luftvägarnas struktur. Det pågår flera kliniska prövningar med läkemedel som hämmar eller stoppar dessa processer i kroppen.  

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84