På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Nya behandlingsriktlinjer för KOL

December 2015
I slutet av november presenterade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för vård vid KOL och astma1.  I riktlinjerna framgår att det idag lever mer än en halv miljon människor med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i Sverige, många utan att veta om det.  Samtidigt uppgår samhällets kostnader för KOL till cirka 14 miljarder kronor årligen. Det handlar både om hälso- och sjukvårdskostnader och indirekta kostnader, som till exempel arbetsbortfall. De nya riktlinjer ger tydliga behandlingsrekommendationer och ska fungera som vägledning för såväl läkare som beslutsfattare.

Socialstyrelsen slår fast att rökning utgör den främsta risken för att utveckla KOL. I syfte att minska patienternas vårdbehov och sjuklighet ges därför hjälp till rökstopp högsta prioritet. Statistiken visar att många KOL-patienter fortsätter att röka, trots att detta förvärrar sjukdomen. Alla rökande patienter med KOL bör erbjudas tobaksavvänjning vid varje besök på vårdcentralen, enligt Socialstyrelsen.

I riktlinjerna betonas även vikten av att tidigt diagnostisera KOL för att skapa bättre sjukdomskontroll, kunna erbjuda rätt vård och minska risken för försämring. Fyra av fem drabbade personer vet inte om att de har KOL och de behöver få utredning och behandling.

Eftersom KOL-patienter ofta har nedsatt fysisk kapacitet understryker Socialstyrelsen också att träning centralt för att höja livskvaliteten och minska risken för sjukdomsförsämring.

Här kan du läsa mer om de nya nationella riktlinjerna och ladda ned dem.Referens:
1. Socialstyrelsen (2015): Nationella riktlinjer för vård vid KOL och astma. Stockholm: Socialstyrelsen

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84