På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Hur kan KOL vara så okänt?

Januari 2016

Idag lever cirka 400 000–700 000 svenskar med KOL, vilket motsvarar 5-9 procent av den vuxna befolkningen. En majoritet av de som är drabbade är dock ovetande om sin diagnos1. Studier på patienter från primärvården visar att endast var tredje KOL-patient hade fått sin diagnos bekräftad2. Underdiagnostisering är med andra ord ett stort problem som leder till att hundratusentals personer inte får det stöd och den behandling de behöver för att lindra sina besvär.

Vården ska erbjuda det lungfunktionstest som kallas spirometri till alla över 45 år som röker eller har rökt och som har besvär i form av hosta eller andfåddhet. Trots att de flesta vårdcentraler idag är utrustade med en spirometer och trots att det varken är dyrt eller svårt att diagnostisera KOL är det många patienter med kända riskfaktorer som inte erbjuds en sådan undersökning. Enbart en mindre andel av de som söker sjukvård med luftvägsbesvär uppger att de fått en KOL-diagnos3. Samtidigt ligger en del av problemet hos de som har odiagnostiserad KOL. De som upplever luftvägssymtom, såsom återkommande hosta, inflammation i luftvägarna (bronkit) eller lunginflammationer bör söka sig till vården betydligt oftare än idag och be att få bli undersökta och efterfråga spirometri, som är det enda sättet att fastställa sjukdomen KOL.

Genom att identifiera den stora andelen KOL-patienter som ännu inte fått sin diagnos kan den som är drabbad lära sig om sin sjukdom för att förstå den. Det finns fortfarande många, både bland patienter och inom vården, som tror att det inte går att göra något åt sjukdomen KOL. Men med rökstopp, läkemedel och träning kan symptomen lindras, försämringsperioderna förebyggas och livskvaliteten öka. Därför är det avgörande att de människor som drabbas av KOL diagnostiseras så tidigt som möjligt.
Misstänker du KOL? Gör självtestet på kol.se för att få vägledning om det är dags att få dina luftvägar undersökta.

  1. Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Socialstyrelsen 2015.
  2. Arne, M, Lisspers, K, Stallberg, B, Boman, G, Hedenstrom, H, Janson, C, et al. How often is diagnosis of COPD confirmed with spirometry? Respir Med. 2010; 104(4):550-6.
  3. Lindberg A, Bjerg-Bäcklund A, Rönmark E, et al. Prevalence and underdiagnosis of COPD by disease severity and the attributable fraction of smoking. Report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Studies. Respir Med 2006;100(2):264–72.
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84