På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

I skuggan av KOL

Juli 2016
Kvinnor som vårdar en make i hemmet med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) uppslukas lätt av sin roll och tycker att både den psykiska och fysiska hälsan försämras. Män som vårdar en sjuk hustru riskerar inte att bli utbrända på samma sätt. Det visade sjuksköterskan Gunilla Lindqvists avhandling om hur anhöriga upplever sin roll som vårdare av någon med KOL.

”Kvinnorna var så fokuserade på männens sjukdom och deras behov att de glömde bort sig själva, vilket fick till följd att deras hälsa påverkades både fysiskt och psykiskt. De ville ogärna lämna sina män ensamma och drog sig undan från vänner och aktiviteter de tidigare deltagit i. Männens KOL dominerade deras liv. De vårdgivande männen fortsatte oftare med aktiviteter på egen hand för att få energi och orka vårda”, säger Gunilla Lindqvist.

Så länge sjukdomen var lindrig påverkades inte vardagslivet i någon högre utsträckning. Men i takt med att sjukdomen förvärrades och maken/makan drabbades av perioder av akut försämring (exacerbationer) påverkades vardagen allt mer liksom behovet av stöd från sjukvården och kommunen.

Gemensamt för båda könen var att de kände att de tvingades hantera svåra situationer i hemmet utan kunskap om sjukdomen och information för att klara av det dagliga livet. Av de 40 anhöriga som intervjuades hade tre gått i KOL-skola. De tyckte det var lärorikt men saknade uppföljning och när sjukdomen förvärrades dök nya frågor upp. De kunde känna sig bortglömda, att ingen tog dem på allvar och de kunde känna sig mer som vårdgivare än som maka/make.

Här har sjukvården ett ansvar för hur såväl anhöriga som patienter bemöts, anser Gunilla Lindqvist. ”Jag vill att det införs en partnerplan i KOL – vården. Om vi inte tar hand om de anhöriga kommer de att bli morgondagens patienter. De drar ett oerhört tungt lass, framför allt i sjukdomens senare stadier”.

Gunilla Lindqvist intervjuade även patienter med KOL i stadium 1 till 3. Deras största problem, förutom sjukdomen i sig, var skuldkänslor över att ha en självförvållad sjukdom genom sin rökning. De kände också att de mötte stigmatiserande attityder både från sjukvårdspersonal och andra. Både anhöriga och patienten kunde känna att de hamnade i en försvarsställning när det gällde sin egen eller makens/makans rökning.


(1) Gunilla Lindqvist, Informal caregivers’ conceptions of daily life with a spouse having chronic obstructive pulmonary disease, avhandling Linnéuniversitetet 2013.

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84