På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

KOL - en kvinnosjukdom

Mars 2016
Kvinnor kan löpa dubbelt så stor risk att drabbas av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som män, visar en stor studie från Lund.1 Sjukdomen har ökat dramatiskt bland kvinnor och idag dör redan fler kvinnor än män. År 1997 avled 823 män och 565 kvinnor i KOL men femton år senare, 2012, hade dessa siffror ökat till 1 188 män och 1 417 kvinnor. Detta är ungefär lika många kvinnor som dör i bröstcancer varje år 

Rökning är den absolut främsta orsaken till KOL och siffrorna speglar rökvanornas utveckling med flera års fördröjning. Kvinnor började röka senare under 1900-talet än män och fler män än kvinnor har slutat röka.

I studien vid Lunds universitetssjukhus undersöktes 2 300 personer med en ny diagnostisk metod. Den visar att kvinnor kan ha dubbelt så hög risk att insjukna:

”Vi ser en tydligt ökad risk för kvinnor att drabbas av KOL jämfört med män. Och det även när vi tagit hänsyn till riskfaktorer som rökning och hög ålder”, säger Johannes Luoto, läkare och forskare vid Skånes universitetssjukhus.1

Mycket talar för att kvinnors luftvägar kan vara känsligare än mäns vilket gör dem mer sårbara för tobaksrök. Det finns också könskillnader vad gäller samsjuklighet. Kvinnor med KOL drabbas oftare av osteoporos (benskörhet), ångest, depression och refluxsjukdom som sura uppstötningar. Bland män är det vanligare med hjärtsjukdom och lungcancer. För alla patienter med KOL gäller att de som är känsligare för luftvägsinfektioner drabbas av allvarligare konsekvenser.2

KOL är en folksjukdom som förekommer hos omkring 8 procent av den vuxna befolkningen. De flesta, 65 procent, har lindrig sjukdom medan 5 procent har svår eller mycket svår KOL.2

 

  1. Högre risk för kvinnor att utveckla KOL. Pressmeddelande Lunds universitet 13 januari 2016
  2. Kroniskt obstruktiv lundsjukdom (KOL) – epidemiologi och diagnostik. Läkemedelsverket 16 oktober 2015.
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84