På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

KOL kan bli värre på vintern

Februari 2016
Den som har kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är extra känslig för luftvägsinfektioner. Det kan få allvarliga konsekvenser och utlösa så kallade exacerbationer som innebär en akut försämring av sjukdomen med förvärrade symtom.

Exacerbationer är vanligare i förkylnings- och influensatider. För att minska risken att drabbas ska den som har KOL därför alltid vaccinera sig mot influensa varje år vilket kan göras gratis på vårdcentralen. Med fem års mellanrum bör man också vaccinera sig mot lunginflammation orsakad av pneumokocker.

Exacerbationer innebär en akut försämring av sjukdomen med nedsatt allmäntillstånd och symtom som andnöd, feber, hosta, ökad slemproduktion och nedsatt ork förvärras. I många fall blir läget så allvarligt att patienten måste läggas in på sjukhus. Den negativa effekten på lungfunktion och allmäntillstånd kan bestå länge efter det akuta skedet innan patienten börjar återhämta sig. En person med KOL kan råka ut för flera sådana perioder om året, men det finns även de som inte drabbas alls.

Eftersom exacerbationer utlöses av luftvägsinfektioner bör den som har KOL så långt möjligt undvika kontakt med sjuka, inte minst små barn som ofta är infekterade. Särskilt i förkylningstider bör man helst undvika kollektiva färdmedel och stora folksamlingar. Man ska alltid vaccinera sig mot influensa och lunginflammation.
Om infektionen orsakas av bakterier är behandlingen antibiotika. Vissa långtidsverkande luftrörsvidgande läkemedel har i studier visat sig ha förebyggande effekt mot exacerbationer.


Källor:
www.kol.se, Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), Läkemedelsverket.

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84