På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Kunskap om KOL i fokus på Internationella KOL-dagen

November 2016

Internationella KOL-dagen är en global satsning för att öka människors förståelse för Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och för att främja en bättre vård för patienterna. Dagen hålls varje år sedan 2002 på den andra eller tredje onsdagen i november. I år infaller KOL-dagen den 16 november. Internationella KOL-dagen stöds av Världshälsoorganisationen (WHO) och varje år anordnas olika utbildande och förebyggande evenemang i över 50 länder runtom hela världen.1 Även runt om i Sverige arrangeras en rad aktiviteter på KOL-dagen. Kontakta din lokala HjärtLung-förening för att få reda på vilka aktiviteter som de arrangerar där du bor! 

Temat för årets KOL-dag är ”Andas in kunskapen”. En nationell undersökning bland amerikanska KOL-patienter visade nyligen på en förvånande brist på kunskap om riskfaktorer och diagnostik av KOL samt att denna kunskapsbrist har en allvarlig inverkan på patienters livskvaliet.2

Vikten av att skaffa sig god kunskap om sjukdomen, så att man kan vara mer aktiv i sin behandling, kan inte nog understrykas. Med anledning av detta har vi på kol.se samlat en omfattande kunskapsbank. Här kan du få veta mer om KOL samt få information om vad man kan göra för att få så bra livskvalitet som möjligt. Läs bland annat om spirometri, läkemedelsbehandling, skillnaden mellan astma och KOL, betydelsen av fysisk aktivitet, korrekt kost och att sluta röka, m.m.

KOL är en av de mest spridda sjukdomarna över hela världen. Enligt uppskattningar från WHO lider cirka 210 miljoner människor runt om i världen av KOL. Till år 2030 beräknas KOL bli den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Många människor riskerar att drabbas av sjukdomen då de utsätter sig för de huvudsakliga riskfaktorerna, inklusive rökning, luftföroreningar, damm och kemikalier.3

 

1) World COPD Day. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2016
2) COPD in America 2015. Health Union 2015
3) Chronic obstructive pulmonary disease. WHO

 

 

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84