På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Rökfria dagen

Maj 2016
Den internationella rökfria dagen uppmärksammas varje år den 31 maj i hela världen. Att sluta röka, eller aldrig börja, är den enskilt viktigaste insats en individ själv kan göra för att främja sin hälsa och undvika tobaksrelaterade sjukdomar som kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungcancer. I dag röker drygt 20 procent av jordens befolkning över 15 år och sex miljoner människor dör varje år på grund av rökning.

I Sverige beräknas omkring 12 000 personer om året dö av rökning. Varje år vårdas 100 000 personer på sjukhus på grund av någon rökrelaterad sjukdom, varav 20 000 för KOL.

Den rökfria dagen instiftades av Världshälsoorganisationen (WHO) 1988. Syftet är att genom olika kampanjer minska och förebygga rökning och den tobaksepidemi som WHO ser som ett av de största hälsohot världen någonsin ställts inför. Årets kampanj går ut på att uppmana alla länder att införa intetsägande, standardiserade förpackningar för tobaksprodukter, vilket kan minska deras attraktivitet. Tidigare teman har bland annat varit unga kvinnor och rökning, tobaksskatter, marknadsföring av tobak samt tobak och fattigdom. Man vill också uppmuntra till 24 timmars rökfrihet.

Sverige ligger internationellt sett mycket lågt vad gäller rökning. År 2015 var nio procent av männen och elva procent av kvinnorna dagligrökare. Bland 17-18-åringar i gymnasiets årskurs 2 har rökningen dock ökat något och 17 procent av flickorna och 13 procent av pojkarna röker varje eller nästan varje dag.

Men globalt är bilden en annan. Enligt WHO röker omkring 1,3 miljarder människor (21 procent av befolkningen över 15 år) och 6 miljoner dör varje år, varav 600 000 på grund av passiv rökning. År 2012 dog mer än 3 miljoner personer i KOL och 1,8 miljoner fick diagnosen lungcancer, båda sjukdomar som främst orsakas av rökning. Totalt bedöms rökning ligga bakom 20 procent av all cancerdödlighet.
Tobaksindustrin riktar också allt mer in sig på låg- och medelinkomstländer. Omkring 80 procent av alla rökare lever i sådana länder där också dödlighet och sjukdom relaterad till rökning är högst. Män röker fem gånger så mycket som kvinnor. Av flickor mellan 13 och 15 år röker 8 procent globalt.

Men trots allt finns även positiva inslag. WHO slår fast att alla människor har rätt till en rökfri miljö och idag lever runt 1,3 miljarder människor i länder där olika nationella lagar värnar om en rökfri miljö.


Källor: WHO, Registeruppgifter om tobakens skadeverkningar, Socialstyrelsen 2014, Tobaksfakta.


Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84