På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Yoga kan hjälpa patienter med KOL

April 2016
Patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) besväras av andnöd. Orken tryter och de dagliga aktiviteterna begränsas. Men både kondition och livskvalitet kan förbättras med hjälp av yoga. Effekten är jämförbar med traditionell fysioterapi för personer med denna svåra lungsjukdom, visar en studie vid Karolinska Institutet i Solna.1

De 36 deltagarna i studien hade antingen KOL eller astma och fick utöva yoga regelbundet under tolv veckor under ledning av forskaren och yogaläraren Marian Papp. Resultaten jämfördes med patienter med andningssjukdom som fått traditionell fysioterapi, såsom måttlig konditions- och styrketräning.1

”Deltagarnas funktionella kapacitet förbättrades. Vi gör ett gångtest på sex minuter och mäter hur långt man klarar att gå på den tiden. Ökad sträcka tyder på ökad styrka, kondition och ork. Resultaten för yogagruppen var likvärdiga med dem som fick standardbehandling”, säger Marian Papp.

De som genomfört yoga upplevde också att yogan gav ökad livskvalitet. De drabbades inte av andnöd lika ofta, fick en effektivare och mer medveten andningsteknik och bättre ork.

Likartade resultat redovisades i en indisk studie där 60 patienter med KOL under tolv veckor antingen fick träna yoga med olika kroppsställningar, andningsteknik och meditation, eller traditionell terapi mot andningssvårigheter. Även här användes ett gångtest för att mäta utfallet och resultaten förbättrades för båda grupperna med bättre lungfunktion, bättre ork och mindre andningsbesvär. Den upplevda livskvaliteten förbättrades med 32 procent för dem som genomgått yogaprogrammet och med 21 procent i den andra gruppen. De patienter med KOL som mest uppskattade yoga var de som hade svårare sjukdom samt de med ledproblem och svårigheter att cykla och använda löpband.2

Yoga har visat sig ha positiv effekt även vid andra sjukdomstillstånd än KOL. Vid Danderyds sjukhus ingår t.ex. medicinsk yoga som en del i rehabiliteringen av patienter med förmaksflimmer eller som drabbats av hjärtinfarkt.3

 

1. Pressmeddelande Karolinska Institutet.
2. Guleria and Goldstein. Yoga performance like pulmonary rehab for COPD patients. Chest, 27 oktober 2015.
3. Danderyds sjukhus hemsida. http://www.ds.se/Om-oss/Nyheter/Yoga-har-positiv-effekt-pa-flimmer/

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84