På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

4 tips för att sluta röka

Maj 2017

Den 31 maj är internationella rökfria dagen (World No Tobacco Day) då Världshälsoorganisationen (WHO) och dess partnerorganisationer uppmärksammar de risker som är förknippade med tobaksbruk. Rökning är den vanligaste orsaken till kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och ligger bakom så många som 8 av 10 KOL-relaterade dödsfall.1

Cigarettrök innehåller skadliga gifter som påverkar lungfunktionen. Gifter som inhaleras direkt i lungorna över en längre tidsperiod kan leda till allvarlig lungirritation, vilket kan leda till KOL. Allteftersom exponering för tobaksrök fortsätter så blir lungorna ännu mer skadade och lungfunktionen försämras ytterligare.2

Rökstopp är att rekommendera för alla rökare, men om du har KOL är det ännu mer angeläget. Att sluta röka kan göra det möjligt att bromsa sjukdomsförloppet och leder till att andningen blir mindre ansträngd. Här följer några tips som kan hjälpa dig att sluta.3

 

1. Gör upp en plan

Att sluta röka spontant är sällan framgångsrikt. Det bästa är att göra upp en plan innan du slutar. Det kan innebära att du:

  • Planerar in ett datum när du ska sluta röka och markerar i din kalender
  • Gör en lista med dina skäl för att sluta röka
  • Skapar ett belöningssystem för när du når vissa milstolpar och
  • Lär känna vilka triggers som får dig att vilja röka så att du kan undvika dem.   

 2. Sök stöd och hjälp

För att sluta röka behöver man ofta all hjälp man kan få. Familj och vänner är en värdefull källa till stöd och motivation men det finns också andra resurser som kan hjälpa dig att sluta röka. Den kostnadsfria Sluta-Röka-Linjen erbjuder individanpassat stöd som du kan nå på slutarokalinjen.se eller via telefon 020-84 00 00. En blandning av rådgivning, utbildning och läkemedel (t.ex. nikotinplåster och tuggummi) fungerar för många personer som vill sluta röka.4

3. Använd KOL som motivation

Att få beskedet att du har en kronisk sjukdom är alltid smärtsamt, men det kan också ge den motivation som behövs för att göra nödvändiga livsstilsförändringar. Dra nytta av den känslan. Genom att sluta röka kommer du kunna göra mer av det du tycker om. Med rökstopp kan du även tillgodogöra dig effekten av dina KOL-mediciner på ett bättre sätt samt träna mer, vilket ytterligare lindrar symptomen. 

4. Ge inte upp

Om du inte lyckas sluta röka på första, andra eller tredje försöket betyder det bara att du måste fortsätta att försöka. Det kan vara lätt att bli nedslagen, särskilt för personer med KOL varav de flesta har varit rökare i årtionden, men uthållighet är mycket viktigt för att lyckas.

 


 
1) World No Tobacco Day 2017, WHO
2) The Smoking and COPD Connection, Healthline
3) How to quit smoking, starting today, if you have COPD, WebMD
4) Sluta röka, kol.se

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84