På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

9 tidiga varningstecken på KOL

Juli 2017
Idag lever cirka 400 000–700 000 svenskar med KOL, vilket motsvarar 5-9 procent av den vuxna befolkningen i Sverige. En majoritet av de som är drabbade är dock ovetande om sin sjukdom.1 Varför denna stora underdiagnostisering? En anledning är att många felaktigt tror att KOL är en ålderssjukdom och inser kanske inte värdet av att testa sig.

Vårt självtest kan ge dig en indikation på om du är drabbad. Vid misstanke om KOL, kontakta din vårdcentral och boka tid. Be att få genomgå en spirometriundersökning, vilket mäter lungfunktionen.

Vid tidig upptäckt av KOL kan sjukdomens utveckling kontrolleras och livskvaliteten bibehållas. Det är därför viktigt att vara medveten om att följande symptom kan vara tidiga tecken på KOL.2 


1. Du blir lätt andfåddhet

Undviker du vardagliga aktiviteter av rädsla för att bli andfådd? Andfåddhet, även vid liten fysisk ansträngning eller till och med vid vila, kan vara ett tidigt tecken på KOL. Det är faktiskt det stora varningstecknet för KOL.2 


2. Du märker förändringar i slemmet

Lungorna producerar slem för att fånga upp och hålla irriterande partiklar som finns i luften ute ur kroppen. Tobaksrök och andra irriterande ämnen kan leda till en ökning av mängden slem som produceras eller en förändring av dess struktur eller färg.2


3. Du hostar utan uppenbar anledning

Ett annat vanligt tidigt tecken på KOL är en förvärrad hosta - en som inte går bort eller inte verkar orsakas av en luftvägsinfektion. Om du har hostat konstant några veckor eller längre, kontakta din vårdcentral.


4. Du vaknar med huvudvärk

När lungorna inte fungerar ordentligt får du inte tillräckligt med syre när du sover. Att vakna med yrsel eller huvudvärk kan därför vara ett tecken på KOL. 2


5. Du har svullna anklar

Svullna anklar, fötter eller ben kan också vara ett varningstecken. Vid KOL får dina blodkärl inte det syre de behöver för att vara friska. Detta anstränger ditt hjärta kan orsaka en ansamling av vätska, vilket gör att anklar, fötter eller ben svullnar upp. 2


6. Du har svårt att sova

Sömnproblem kan vara ett annat tidigt tecken på KOL. Andningssvårigheter som orsakas av KOL kan vara så allvarliga att du väcks flera gånger under natten. Det är inte heller ovanligt att sömnapné och gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) uppträder tillsammans med KOL.2


7. Du är alltid trött
 

Trötthet är ett annat vanligt symptom hos personer med KOL. Trötthet går hand i hand med andfåddhet, så mycket att det kan vara svårt att veta om man är trött eller andfådd. Om tröttheten blir ett hinder för att utföra vardagliga aktiviteter kan det vara ett tecken på KOL.2


8. Du tappar vikt utan anledning

Har du gått ner i vikt utan att försöka? Vid KOL måste lungorna arbeta hårdare för att upprätthålla andningen, vilket förbränner mer kalorier. KOL kan också leda till minskad aptit, vilket kan resultera i viktminskning.2


9. Du har svårt att andas när du ligger ner

Föredrar du att sova i en fåtölj istället för i din säng? När du sover i sängen, behöver du använda flera kuddar för att hålla uppe huvudet och bröstet för att andas? Om du undviker din säng eftersom andningen är svårare när du ligger platt kan det vara ett tecken på KOL.2

 

1) Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom
2) Hjärt-Lungfondens skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84