På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Internationella KOL-dagen tar sikte på fördomar om KOL

Onsdagen den 15 november 2017 är internationella KOL-dagen. Denna dag organiseras av det globala initiativet för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (GOLD) i samarbete med patientorganisationer och vårdpersonal över hela världen med syftet att bidra till en ökad medvetenhet om KOL och att förbättra KOL-vården. Den första internationella KOL-dagen hölls 2002 och sedan dess har vårdpersonal, utbildare och allmänheten i fler än 50 länder anordnat aktiviteter under denna dag.

Årets tema, “KOL:s många ansikten”, uppmanar oss att motverka de myter och stereotyper som omgärdar sjukdomen. Under årens lopp har många sjukdomar kommit att omgärdats av negativa stereotyper som påverkat hur man diagnostiserar och behandlar de som drabbas. KOL är inget undantag då missförstånd och stereotyper är bland de främsta hindren som finns för att finna en lösning på denna folksjukdom.1

Den stereotypa bilden av en KOL-patient har länge varit en medelålders man som rökt sedan tonåren. Men denna bild speglar inte längre verkligheten. Forskningen visar att kvinnor möjligen är mer mottagliga för KOL än män och Sverige är ett av de länder där fler kvinnor än män dör i KOL. Sjukdomsförloppet är även aggressivare hos kvinnor och de dör tidigare än män.2 Forskare har på senare år även visat att det finns skillnader mellan hur män och kvinnor med KOL-symptom diagnostiseras och behandlas.1

Mer forskning behövs för att förstå hur KOL drabbar olika befolkningsgrupper men det är viktigt att både patienter och vårdpersonal är medvetna om att denna svåra lungsjukdom kan drabba många olika grupper, oavsett kön och ålder samt både rökare och icke-rökare. 

Läs mer om hur KOL drabbar kvinnor och icke-rökare på KOL.se.

 

1) Ohar, Jill, Leonard Fromer, and James F. Donohue. "Reconsidering sex-based stereotypes of COPD." Prim Care Respir J 20.4 (2011)
2) KOL-rapport 2015, Hjärt-Lungfonden

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84