På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

NY FORSKNING OM KOL DELAS I MILANO

Under september anordnar European Respiratory Society (ERS) – en av världens ledande medicinska organisationer med fokus på lungsjukdomar – sin årliga kongress.
Med start den 9 september samlas 14 000 läkare, forskare och andra experter i Milano för att under fem dagar och drygt 500 möten och seminarier diskutera de senaste framstegen inom forskningen om lungsjukdomar. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är i fokus för nästan 200 programpunkter.
ERS kongress är därmed en viktig mötesplats där de senaste forskningsrönen och expertkunskaperna inom KOL delas med syfte att höja kunskapsläget och förbättra KOL-vården.1

En stor del av dagens forskning om KOL inriktas mot att identifiera faktorer som är särskilt viktiga för att utveckla eller skydda mot sjukdomen. Intensiv forskning pågår för närvarande kring den inflammatoriska processen vid KOL. Idag vet man att vissa ämnen i kroppen ger upphov till inflammatoriska celler som kan skada luftvägarnas struktur permanent. Läkemedel som riktas just mot att hämma eller stoppa dessa ämnen från att göra skada är under utveckling. Forskning bedrivs även på flera fronter för att förbättra livskvaliteten för befintliga KOL-patienter. Omfattande insatser riktas bland annat på att undersöka hur försämringsperioderna kan mildras och hur sömn för personer med KOL kan underlättas.2

Forskningen om KOL har under de senaste decennierna gjort stora framsteg. Till följd av tidigare forskning rekommenderas nu till exempel KOL-patienter att vaccinera sig mot influensa varje år för att minska antalet svåra infektioner. Forskningen har också resulterat i många studier som talar för att det är bra med träning. Vidare har olika typer av luftrörsvidgande mediciner visat sig kunna reducera antalet försämringsperioder med cirka 25 procent. Trots dessa och andra viktiga framsteg återstår ännu mycket arbete, där det ultimata målet är att hitta ett botemedel för befintliga KOL-patienter.2

 

1) ERS International Congress 2017
2) Forskning om KOL, Hjärt-Lungfonden

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84