På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Ny forskning visar fler kopplingar mellan rökning och KOL

Mars 2017
Att rökning är den huvudsakliga riskfaktorn för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är sedan länge välkänt. Närmare 90 procent av alla som får KOL är, eller har varit rökare under en längre tid.1 Exakt vad som orsakar den starka kopplingen mellan rökning och KOL är dock inte klarlagt men två nya forskningsstudier bidrar till ökad kunskap om sambandet.

Det första tecknet på KOL är vanligtvis kronisk hosta. Allteftersom sjukdomen förvärras blir luftvägarna smalare och ofta utvecklas lungemfysem. Vid lungemfysem har de tunna väggarna mellan lungblåsorna skadats eller brutits ner helt. Det leder till att utväxlingen mellan syre och koldioxid inte kan fungera som den ska.2 Vid KOL klarar kroppen inte av att reparera dessa skador på lungblåsorna. Kunskapen om varför detta sker har länge varit bristande men nu kan forskare i Tyskland vara på väg att lösa denna gåta.3

Nyligen publicerades ny forskning i Journal of Experimental Medicine som visar att en ökad produktion av molekylen Wnt5 stör den kommunikation mellan lungceller som är nödvändig för lungornas läkningsförmåga. Cigarettrök ökar produktionen av Wnt5a, vilket resulterar i en försämrad läkningsförmåga i lungorna.3

Ytterligare forskning som ökar kunskapen om det skadliga sambandet mellan rökning och KOL presenterades nyligen i American Journal of Physiology, Lung Cellular and Molecular Physiology. Forskare i Japan och Tyskland fann att möss som exponerades för cigarettrök hade lägre nivåer av sockermolekylen keratansulfat i lungornas celler. Detta fick forskarna att fråga sig om den minskade nivån av denna molekyl kan förknippas med lungskador som orsakas av rökning. Denna minskning kan i framtiden bli viktig att ha i åtanke vid fortsatt forskning som ämnar till att bekämpa emfysem och KOL.4

Genom att påvisa varför rökning försämrar lungornas läkningsförmåga och försvagar dess skyddsmekanismer har dessa forskningsrön bidragit till att öka vår kunskap om den starka

kopplingen som finns mellan rökning och KOL. Resultaten understryker att den viktigaste åtgärden för dig som får diagnosen KOL är att sluta röka.

 

 

1).Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Doktorn.com
2. Lungemfysem. 1177
3. Carlson, Marny L., et al. "A learning needs assessment of patients with COPD." Medsurg Nursing 15.4 (2006): 204.
4. Gao, Congxiao, et al. "A keratan sulfate disaccharide prevents inflammation and the progression of emphysema in murine models." American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology (2016): ajplung-00151. 5 Det understryker också att det finns ett fortsatt stort behov av forskning om KOL.

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84