På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Patientorganisationer ger stöd och hjälp vid KOL

Juni 2017
Patientorganisationer kan vara ett viktigt stöd för personer som lever med kroniska sjukdomar, såsom KOL. De erbjuder information om hur det är att leva med olika sjukdomar, verkar för att öka medvetenheten om screening och förebyggande arbete samt erbjuder olika stödverktyg. Patientorganisationer utgör ett forum där drabbade personer kan träffas, dela erfarenheter och de ger fortlöpande stöd till patienter, anhöriga och vänner.1

Patientorganisationer är även ett viktigt stöd för hälso- och sjukvården, läkemedelsföretag och andra vårdaktörer. De bidrar till att öka förståelsen för hur det är att leva med en viss sjukdom, vilka utmaningar patienter och deras familjer möter och betydelsen av rätt diagnostik och behandling. Genom att representera patienterna i dialog med vården kan patientorganisationer bidra till att forma dagens och framtidens vårdmiljö.1

Riksförbundet HjärtLung är den organisation i Sverige som företräder personer som lever med KOL. Förbundet är en av Sveriges största patientorganisationer med cirka 38 000 medlemmar, fördelade på 151 lokalföreningar och 21 länsföreningar över hela landet. Förbundet verkar bland annat för att öka kunskapen om vikten av att sluta röka, undvika stress, äta sunt och motionera mer. De arbetar även med opinionsbildning för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska få bra eftervård, mediciner och tekniska hjälpmedel. Förbundets Hjärt & Lungskola kompletterar sjukvårdens rehabilitering genom att ge hjärt- och lungsjuka och deras anhöriga chans att delta i motionsgrupper, samtalsgrupper, studiecirklar, kostcirklar, hjärt-lungräddning, rökavvänjning, stresshantering och föreläsningar.2

Besök Riksförbundet HjärtLungs hemsida för mer information: http://www.hjart-lung.se

Hjärt-Lungfonden arbetar för att besegra bland annat KOL genom att samla in och fördela pengar till forskning och informera om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Fondens finansiering av forskning kring KOL har fokuserat på att öka förståelsen för varför vissa personer drabbas av sjukdomen. Varför drabbas kvinnor oftare än män och varför drabbas vissa rökare medan andra klarar sig? Fondens långsiktiga mål är att halvera antalet dödsfall från KOL, vilket idag är cirka 3000 per år.3

Besök Hjärt-Lungfondens hemsida för mer information: https://www.hjart-lungfonden.se

 

 

1) The role of patient organisations, European Lung white book
2) Riksförbundet HjärtLungs hemsida
3) Hjärt-Lungfondens hemsida

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84