På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Spirometri och vad du bör tänka på

Vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är möjligheterna att bromsa förloppet störst om sjukdomen upptäcks tidigt. Tidig upptäckt försvåras dock av att den som drabbas av KOL kan vara helt symptomfri i tidiga stadier och av att tidig KOL oftast inte syns på röntgen. Det bästa sättet att upptäcka sjukdomen är istället med spirometri: ett test som mäter hur väl lungorna fungerar. Om din läkare misstänker att du har KOL blir du kallad till en spirometriundersökning. Om du är rökare eller före detta rökare och över 40 år, kan du även själv be att få göra testet.1

En korrekt genomförd spirometri är en förutsättning för att kunna ställa rätt diagnos och för att bedöma hur svår sjukdomen är. Till skillnad från de flesta medicinska tester och provtagningar där du som patient är passiv så kräver spirometrin en påtalig arbetsinsats. Bristande patientmedverkan är den vanligaste källan till feldiagnostisering.2

Om du är rökare är det viktigt att inte röka timmarna före undersökningen. Ibland vill läkaren också att du undviker vissa läkemedel före undersökningen då de kan påverka resultatet. Du kommer att få information om vilka läkemedel det gäller och hur långt innan undersökningen du får ta dem.3

Vid undersökningen får du blåsa i ett munstycke som är kopplat till en apparat som kallas spirometer, som finns på de flesta vårdcentraler. En kurva på apparaten visar hastigheten och volymen på den luft som du blåser ut. Ofta får du även göra ett så kallat reversibilitetstest. Du får då andas in luftrörsvidgande medicin och därefter göra undersökningen igen för att se om resultatet blir annorlunda.3 

Det är viktigt att andas in så djupt som möjligt för att sedan “kasta” eller “trycka ut” luften i spirometern så fort det bara går. Andas ut tills lungorna är helt tömda och tänk på att inte hålla tungan eller tänderna i vägen för munstycket. Undersökningen kan vara en aning fysiskt ansträngande. Ibland kan den luftrörsvidgande medicinen ge lite hjärtklappning men det är inte farligt och brukar snabbt gå över.3

Efter undersökningen skickas resultaten till den läkare som utreder dina besvär. Du får en ny mottagningstid för att prata om resultaten och om vilka eventuella åtgärder som kan bli aktuella.

Här kan du läsa mer om spirometri och om hur resultaten av undersökningen tolkas.

 

1) Hjärt- och Lungsjukas riksförbund
2) Distriktsläkare.com
3) 1177 Vårdguiden

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84