På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Undvik exacerbationer vid KOL

En exacerbation är en akut försämring av lungfunktionen som förekommer med varierande frekvens hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).Med andra ord handlar det om en försämring av symtomen vid KOL. Dessa försämringsepisoder är allvarliga och vid särskilt svåra episoder kan den som drabbas behöva bli inlagd på sjukhus.
Exacerbationer är förknippade med nedsatt livskvalitet och förlorade arbetsdagar för den som drabbas och det kan ta månader för lungorna att återhämta sig efter en enskild episod. Det är därför viktigt att göra vad du kan för att förhindra försämringsepisoder så långt som möjligt.Det handlar framförallt om att förebygga de infektioner som anses vara den främsta orsaken bakom exacerbationer, men även om att undvika vissa miljöfaktorer.2

  • Vaccinera dig mot säsongsinfluensan varje år på din vårdcentral. Många landsting erbjuder influensavaccination till ett reducerat pris till personer med KOL och andra riskgrupper. I vissa landsting är det helt gratis för dessa grupper.3 Pneumokockvaccination rekommenderas också till alla personer med KOL.
  • Tvätta händerna ofta och noga med varmt vatten och tvål för att minimera spridningen av virus och bakterier. Bär med dig handsprit för när du inte har möjlighet att tvätta händerna.
  • Undvik att ta på din mun, ögon och näsa när du rör dig bland folkmassor för att hålla virus och bakterier borta.
  • Om möjligt, undvik folkmassor under influensasäsongen, särskilt då det är kallt utomhus. Högsäsongen för influensa infaller vanligtvis under januari och februari.
  • Se till att du får gott om sömn. Din kropp är mer sårbar för virus och bakterier om du är trött.
  • Undvik rök. Vid KOL är det alltid mycket viktigt att sluta röka men passiv rökning och luftföroreningar kan också irritera lungorna och utlösa exacerbationer.
  • Drick rikligt med vatten för att underlätta att hosta upp slem. Det rensar lungorna och gör det lättare att andas. Att dricka mycket vatten kan också hjälpa kroppen att bekämpa infektioner.Genom att följa dessa råd ökar dina chanser att förebygga exacerbationer och den försämring av lungfunktion och livskvalitet som de medför.21) Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), Socialstyrelsen
2) Staying Healthy and Avoiding Exacerbations, COPD Foundation
3) Vaccin mot influensa, Folkhälsomyndigheten
4) Staying Hydrated, COPD.net

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84