På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Hit kan du vända dig

Behovet av information, stöd och hjälp är stort för både dig som är drabbad av KOL och dina anhöriga. Det finns olika patientorganisationer och stödlinjer för dig som är drabbad.

Hjärt-Lungfonden är en organisation som samlar in pengar till forskning på hjärt- och lungsjukdomar, bland annat kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation som arbetar med frågor som rör patientens rättigheter och sprider information om hjärt- och lungsjukdomar. Målet för patientorganisationen är att hjärt- och lungsjuka ska leva ett så gott liv som möjligt.

Patient-FASS (fass.se) och läkemedelsboken (läkemedelsboken.se) innehåller information om läkemedel och olika sjukdomar.

SLUTA-RÖKA-LINJEN är en telefonlinje där du får hjälp av utbildade rökavvänjare. Du kan ringa dem kostnadsfritt på 020-84 00 00.

Tobaksfakta.se är en tankesmedja där du kan hitta information om rökning och tobaksavvänjning.

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84