Koll på KOL

Koll på KOL är en utbildningsserie med fokus på egenvård för patienter med KOL, som tagits fram i samarbete med Riksförbundet HjärtLung.

Introduktion

Planering i vardagen

Rörelse i vardagen

Andningsträning

Så tar du din medicin

Inhalationstekniker

Försämringsperioder

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84