Behandling av KOL

Behandlingen av KOL kan beskrivas som en triangel där varje hörn står för en åtgärd som bidrar till att mildra konsekvenserna av sjukdomen: rökstopp, träning och behandling med läkemedel. I detta avsnitt ligger fokus på läkemedelsbehandling.

KOL kan inte botas, om rätt åtgärder sätts in tidigt kan sjukdomens utveckling kontrolleras och livskvaliteten bibehållas. De flesta personer med KOL har en lindrig eller medelsvår sjukdom, som rätt behandlad, innebär att man kan leva ett normalt eller i det närmaste normalt liv. Det viktigaste för den som är drabbad av KOL är att sluta röka, leva ett fysiskt aktivt liv och ta sina förskrivna mediciner.

Den internationella organisationen GOLD, the Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease, har formulerat ett antal mål för behandlingen vid KOL:

  • Förhindra att sjukdomen försämras
  • Lindra symtomen
  • Förbättra allmäntillståndet
  • Förbättra förmågan till fysisk aktivitet
  • Förebygga och behandla komplikationer
  • Förebygga och behandla perioder av akut försämring (exacerbationer)
  • Minska dödligheten
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84