På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Behandling vid akuta försämringar/exacerbationer

Vid KOL riskerar man att periodvis försämras i sin sjukdom. Denna typ av försämringar kallas exacerbationer och visar sig vanligen som en ökad andnöd och ökade mängder, ofta missfärgade upphostningar.

Akuta försämringar kan behandlas, och det är viktigt att snabbt komma i kontakt med läkare för att påbörja behandling. Många gånger är försämringen utlöst av en infektion som kan behöva behandlas med antibiotika och/eller kortison i tabletform.

Även behandling med syrgas kan ibland bli aktuell. Denna typ av akut behandling kan ges på vårdcentraler och på akutmottagningar. Svåra exacerbationer kan kräva sjukhusvård under lite längre tid.

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84