Luftrörsvidgande läkemedel

Luftrörsvidgande läkemedel, eller bronkdilaterare, delas in i två huvudgrupper, antikolinerga läkemedel och beta2-stimulerare. I båda grupperna finns både kortverkande och långverkande läkemedel. Läkemedlen verkar avslappnande för muskulaturen kring luftrören, så att dessa öppnas upp.

Det kan räcka att använda luftrörsvidgare vid behov om sjukdomen är lindrig och besvären bara dyker upp ibland, men vid svårare sjukdom behövs ofta underhållsbehandling, då man medicinerar dagligen för att hålla symtomen under kontroll. Luftrörsvidgande behandling kan också användas i syfte att förbättra livskvaliteten, men även för att förebygga återkommande försämringar (exacerbationer).

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84