På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X

Vaccination mot luftvägsinfektioner

Vid KOL är lungfunktionen nedsatt, vilket innebär att man drabbas oftare och hårdare av luftvägsinfektioner jämfört med personer med friska lungor. Därför är det viktigt att skydda sig genom att vaccinera sig mot influensa och lunginflammation (pneumokocker). Influensavaccinationen bör göras årligen, medan vaccination mot pneumokocker görs vart femte år. Kontakta din vårdcentral för mer information.

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84