På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X
  • 09.jpg

Sjukvårdsbesöket

När man är drabbad av en kronisk sjukdom, som kroniskt obstruktiv lungsjukdom, innebär det att du kommer att ha regelbundna kontakter med sjukvården. Det är vården som utreder din lungfunktion, genomför kontroller med jämna mellanrum och ser till att du får den behandling som krävs. 

Om du misstänker att du har KOL är det viktigt att du uppsöker din vårdcentral för att få en säker diagnos. Därefter får du behandling efter behov samt, om du röker, rådgivning för att sluta.

Behandling och kontroller vid KOL kan förutom på vårdcentraler ske på sjukvårdsmottagningar med specialister inom exempelvis internmedicin eller lungmedicin. Många av mottagningarna där KOL-patienter behandlas erbjuder även en KOL-skola, där du som patient får lära dig om hur man kan förenkla i vardagen samt få tips på avslappning, motion och kost.  Fråga din sköterska om den möjligheten finns där du är skriven.

Du bör besöka din läkare regelbundet. Om dina symtom förvärras eller om nya symtom tillkommer, bör du kontakta läkaren snarast.

Vid försämring – uppsök sjukvården

Vid KOL är det viktigt att få snabb läkarhjälp och behandling vid akuta försämringar (exacerbationer). Det är en fördel att komma till en läkare eller sjuksköterska som man känner sedan tidigare. Personer som får diagnosen svår KOL brukar remitteras till en specialistmottagning för fortsatt utredning och behandling.

Det är även viktigt att uppsöka vården när följande inträffar:

  • Om du behöver använda mer luftrörsvidgande medicin än vanligt
  • Om du har sämre effekt av dina luftrörsvidgande mediciner
  • Om du drabbas av en luftvägsinfektion med symtom i form av hosta, ökad slemproduktion, missfärgat slem eller feber
  • Om du upplever biverkningar av dina mediciner

 

 

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84