• 07_01.jpg

Spirometri visar om du har KOL

Sjukdomen KOL gör det svårt för lungorna att snabbt tömmas på luft. Det beror på att elasticiteten i lungorna har minskat och att luftrören har dragit ihop sig. Diagnosen KOL ställs med hjälp av spirometri, ett test av lungornas funktion som visar om man har KOL och hur svår sjukdomen är.

Vem ska testas?

  • Är du över 40 år?
  • Röker du eller har du tidigare rökt?
  • Får du andnöd när du anstränger dig?
  • Har du ihållande hosta och pip i bröstet?


Då bör du uppsöka närmaste vårdcentral och be att få genomgå en spirometriundersökning för att testa din lungfunktion. Ju tidigare en diagnos ställs desto lättare är det att bromsa upp sjukdomens förlopp.

Hur går undersökningen till?

Vid spirometri får du upprepade gånger andas in och ut allt vad du orkar i ett munstycke som är kopplat till en så kallad spirometer som mäter lungornas kapacitet. Om undersökningen visar att du har KOL gör man en bedömning av sjukdomens svårighetsgrad och du får behandling, oftast luftrörsvidgande
läkemedel. Lider du av lindrig eller medelsvår KOL behandlas du oftast i primärvården. Har du svår KOL får du troligen behandling på en sjukhusklinik.

Hur tolkas resultaten av spirometri?

De två viktigaste måtten vid spirometri är den mängd luft man kan blåsa ut på en sekund (FEV1) och den totala mängd luft man kan blåsa ut på ett andetag med full kraft, forcerad vitalkapacitet (FVC). Genom att använda dessa värden i olika beräkningar kan sjukdomens svårighetsgrad bestämmas.

Ofta genomförs spirometriundersökning både före och efter att man har tagit ett luftrörsvidgande läkemedel. Detta kallas för reversibilitetstest. Om kvoten mellan värdet av FEV1 och värdet av FVC vid reversibilitetstest understiger 0,7 är sannolikheten hög att man har KOL.

Svårighetsgraden bestäms av FEV1-värdet

För alla lungfunktionsmått finns beräknade normalvärden som räknas ut med hjälp av längd ålder och kön. Om kvoten är sänkt definieras detta som KOL och en stadieindelning görs med hjälp av FEV1, där stadium 1 är en lindrig form och stadium 4 innebär mycket svår sjukdom.

Stadium 1. Om FEV1-värdet är 80 procent eller mer av det värde som förväntas med hänsyn till åldern.

Stadium 2. Om FEV1-värdet ligger mellan 50 och 80 procent av det värde som förväntas med hänsyn till åldern.

Stadium 3. Vid värden mellan 30 och 50 procent av det förväntade med hänsyn till åldern.

Stadium 4. (mycket svår KOL). Värden under 30% av förväntat med hänsyn till åldern. 

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84