På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X
  • 06.jpg

Vanliga frågor om KOL

Vad är KOL?
KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en sjukdom där luftrören blir trånga och syreupptagningsförmågan försämras. KOL är en mycket vanlig sjukdom och i Sverige beräknar man att mellan 500 000 och 700 000 personer är drabbade. KOL kan inte botas men tidig upptäckt och tidigt insatt behandling mildrar symtomen och bromsar sjukdomens utveckling.

Vem drabbas av KOL?
De som drabbas av KOL är oftast över 40 år gamla, röker eller är före detta rökare.

Vilka är de vanligaste symtomen vid KOL?
Symtomen vid KOL kan skilja sig åt mellan individer. Vid KOL blir luftvägarna trånga, svullna och delvis blockerade av slem. Andra symtom kan vara kronisk hosta, upphostning med slem, pip i bröstet, trånghetskänsla i bröstet och försämrad kondition. Om du misstänker att du har KOL – vänd dig till en vårdcentral och begär att få göra ett lungfunktionstest (spirometri).

Hur behandlas  KOL?
Behandlingen av KOL består av tre komponenter: rökstopp, läkemedelsbehandling och träning.
Läs mer om behandling

Var kan jag vända mig om jag misstänker att jag har KOL?
Om du misstänker att du har KOL ska du vända dig till din vårdcentral och begära att du ska få göra ett lungfunktionstest, en spirometri.

Vad är en KOL-skola?
Vissa Astma/KOL-mottagningar och lungkliniker erbjuder KOL-skolor till patienter. Innehållet varierar beroende på vilken klinik man tillhör, men skolan erbjuder hjälp till KOL-patienter efter diagnos. Det kan exempelvis innehålla information om andningsteknik, behandling, kost och psykosociala aspekter. Ofta erbjuds man fysiska träffar, tillsammans med sjukvårdspersonal och andra KOL-patienter.

Hur kan jag stödja en person som är drabbad av sjukdomen?
Stödbehovet från närstående ser väldigt olika ut, beroende på hur svår KOL man har och hur man är som person.  Vi har samlat generella tips på hur du kan stödja här.

Hur många i Sverige är drabbade av sjukdomen?
I Sverige beräknar man att mellan 500 000 och 700 000 personer är drabbade.  De flesta av dessa har ännu inte fått diagnos.

Hur påverkas jag av KOL?
Allt beror på hur svår din sjukdom är. I det första stadiet så märker många av patienterna inte av sjukdomen i sin vardag, medan man vid svårare KOL får anpassa sin vardag mer efter hur mycket man orkar anstränga sig på grund av andningssvårigheter.

Vad är viktigt att tänka på om jag fått diagnosen KOL?
Det absolut viktigaste att tänka på är att du följer behandlingstriangeln: rökstopp, läkemedelsbehandling och motion. Det finns ett par enkla tips att förhålla sig till när man har KOL: att dagligen röra på sig i den mån man kan i minst trettio minuter per dag.  När man har KOL finns också andnings- och avslappningsövningar man kan ha nytta av. Tänk även på vad du äter, och välj mat med mycket energi och protein.

Går KOL att bota?
Den förlorade lungfunktionen går inte att återfå, men sjukdomsförloppet går att bromsa. Detta genom rökstopp och läkemedelsbehandling.

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84