Sluta röka

KOL kan behandlas på tre sätt;

  • rökstopp
  • läkemedel
  • träning


Den viktigaste åtgärden om du drabbats av KOL och röker är att sluta röka eftersom rökning påskyndar lungornas åldrande och förändrar lungornas elasticitet.

Att sluta röka är ofta svårt för den som rökt länge. Det krävs motivation och uthållighet. För att lyckas behöver du först och främst bestämma dig för att du verkligen vill sluta röka.

Metoderna att sluta röka är lika många som antalet rökare. En del kan sluta tvärt på egen hand, andra föredrar en sluta-röka-grupp och några behöver hjälp av nikotinersättningsmedel eller receptbelagda läkemedel som dämpar röksuget.

Det finns hjälp

Kontakta din vårdcentral för att se om de kan erbjuda dig hjälp eller kontakta den kostnadsfria Sluta-Röka-Linjen som du når på telefon 020-84 00 00. De erbjuder individanpassat stöd. De som tar emot samtal på Sluta-Röka-Linjen är utbildade rökavvänjare. 

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84