Om du har KOL finns det mycket du kan göra för att må bättre och orka mer.
Här hittar du information om vad KOL är och hur sjukdomen kan behandlas.

Spirometri visar om du har KOL

Diagnosen KOL ställs med hjälp av spirometri. Det är ett lungfunktionstest som visar om man har KOL och bestämmer sjukdomens svårighetsgrad.

KOL gör det svårt att snabbt tömma lungorna på luft, vilket beror på att elasticiteten i luftvägarna har minskat och att luftrören har dragit ihop sig. Vissa luftrör är till och med stängda när man andas in. Spirometri ger en uppfattning om hur mycket luft som passerar in och ut ur lungorna samt hur fort luften passerar.

Hur går undersökningen till?

Vid spirometri får du upprepade gånger andas in allt vad du orkar, därefter andas ut så mycket du kan, genom en liten apparat som kallas spirometer. Om spirometrin visar att du har KOL bestämmer man sjukdomens svårighetsgrad och du får ändamålsenlig behandling. Lider du av lindrig eller medelsvår KOL behandlas du oftast i primärvården, har du svår KOL får du troligen behandling på en sjukhusklinik.

Hur tolkas spirometriundersökningen?

De två viktigaste måtten vid spirometri är den mängd luft en person kan blåsa ut på en sekund (FEV1) och den totala mängd luft personen kan blåsa ut på ett andetag, vitalkapaciteten (VC). Ofta görs spirometrin både före och efter att man har tagit ett luftrörsvidgande läkemedel. Detta kallas för reversibilitetstest. Om kvoten mellan värdet av FEVoch värdet av VC vid ett s.k. reversibilitetstest understiger 70%, eller 65% om man är över 65 år, brukar det anses att man har KOL. 

Svårighetsgraden av KOL bestäms av FEV1-värdet. Om FEV1-värdet är 80% eller mer av det värde som förväntas med hänsyn till åldern, talar man om KOL stadium 1 (tidigare ”preklinisk KOL”. Stadium 2 ”lindrig KOL”) har man om FEV1-värdet ligger mellan 50 och 80% av det värde som förväntas med hänsyn till åldern. Om man har ett värde mellan 30 och 50% av det förväntade värdet anses man ha KOL stadium 3 (medelsvår KOL). Ligger värdet mellan 1 och 30%, eller om värdet ligger under 50% och man har riskfaktorer som t.ex. syrebrist, har man KOL stadium 4 (svår KOL). 

 

Vanliga frågor

Vad är spirometri? 
Svar: Ett lungfunktionstest som visar om lungfunktionen är normal eller ej. Det är viktigt att testet utförs på rätt sätt annars kan resultatet bli svårtolkat. Därför görs upprepade mätningar/tester. 

Varför görs spirometri? 
Svar: För att ställa diagnos.

När görs spirometri? 
Svar: Vid hälsokontroller, återbesök/kontroll av tidigare astmasjukdom och KOL samt luftrörsbesvär av annan orsak

 
WebbkartaSenast uppdaterad: 2013-06-13
© 2014 Boehringer Ingelheim AB, Sweden. All rights reserved Boehringer Ingelheim AB
Kontakt webbansvarig: info.sto@boehringer-ingelheim.com