På kol.se använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X
 • 02.jpg

Symtomen vid KOL varierar

Symtomen vid KOL kan skilja sig åt mellan individer. Vid KOL blir luftvägarna trånga, svullna och delvis blockerade av slem. Inandningen brukar vara lättare än utandningen.

Personer med lindrig KOL kan vara helt fria från besvär. Andra kan ha problem med andnöd vid ansträngning, pip i bröstet, trånghetskänsla i bröstet och/eller besvärande hosta i samband med förkylningar. Personer som har medelsvår KOL har ofta besvär även när de inte är förkylda. Besvären märks tydligast vid fysisk ansträngning. Symtomen förväxlas ofta med rökhosta, något som många rökare ser som naturligt efter flera års rökning.

Vid svår KOL har man nedsatt förmåga att syresätta blodet, vilket leder till andnöd redan i vila. Många anpassar sig sakta till dessa symtom eller tror att de hör till åldern.

Symtomen vid KOL kan, hos personer som har börjat röka i ungdomen, börja märkas redan vid 40-års ålder. KOL förväxlas ofta med astma.

Det finns hjälp

Din läkare kan ge dig svar på om du har KOL och ordinera behandling som lindrar symtomen och förbättrar din livskvalitet. Kontakta din vårdcentral och boka tid redan idag. Be att få genomgå en spirometriundersökning.

Symptom

Symtom vid KOL

 •  Andnöd vid ansträngning
 • Kronisk hosta
 • Upphostning med slem
 • Pip i bröstet
 • Trånghetskänsla i bröstet
 • Försämrad kondition


Symtom vid svårare KOL

 • Symtom från luftvägarna utan samtidig förkylning
 • Andnöd i vila
 • Återkommande luftvägsinfektioner
 • Perioder av försämring (exacerbationer)
 • Bensvullnad
 • Avmagring
 • Muskelsvaghet
 • Nedstämdhet
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84