Om du har KOL finns det mycket du kan göra för att må bättre och orka mer.
Här hittar du information om vad KOL är och hur sjukdomen kan behandlas.

Symtom vid KOL

Symtomen vid KOL varierar

Symtomen vid KOL är inte desamma hos alla. Några har bra och dåliga dagar, andra har det besvärligt jämt. Vid KOL blir luftvägarna trånga, svullna och delvis blockerade av slem. Det går att andas in, men det är svårare att få ut luften igen. Eftersom det finns luft kvar i lungorna är det svårt att fylla på med ny syrerik luft i tillräcklig mängd och man känner sig uppblåst och fylld av luft.

Personer med lindrig KOL kan vara helt besvärsfria. Andra kan ha problem med andnöd vid ansträngning, pip i bröstet, trånghetskänsla i bröstet och/eller besvärande hosta i samband med förkylningar. Personer som har medelsvår KOL har ofta besvär även när de inte är förkylda. Besvären märks tydligast vid ansträngning.

Vid svår KOL har man nedsatt förmåga att syresätta blodet, vilket leder till andnöd redan i vila. Många anpassar sig sakta till dessa symtom eller tror att de hör till åldern.

Symtomen vid KOL kan, hos personer som har börjat röka i ungdomen, börja märkas redan i 40-45 årsåldern. KOL förväxlas ofta med astma. Båda sjukdomarna drabbar luftvägar och lungor och behandlas ofta med samma läkemedel, men orsak, behandlingsmål och prognos skiljer sig åt.

Livskvaliteten påverkas negativt

Hos en del personer med KOL kan andfåddheten bli en begränsande faktor. Konditionen försämras och det är svårt att delta i sociala aktiviteter. Detta kan leda till att man isolerar sig och tillbringar allt mer tid i ensamhet.

Somliga kan uppleva rädsla och frustration över den tilltagande trötthet som kännetecknar KOL. Andra känner sig skuldtyngda på grund av att de röker eller har rökt tidigare. Precis som de flesta kroniska sjukdomar påverkar KOL den psykiska hälsan, men det finns möjlighet att förbättra situationen. Effektiv medicinering, rökstopp och förändringar i livsföringen kan många gånger förbättra livskvaliteten avsevärt.

Det finns hjälp

Din läkare kan ge dig svar på om du har KOL och ordinera behandling som lindrar symtomen och förbättrar din livskvalitet. Kontakta din vårdcentral och boka tid redan idag. Be att få göra en spirometri.

Misstänker du att du har KOL? Då har du mycket att vinna på att söka hjälp. Sjukvården har tillgång till behandlings-
metoder som lindrar och fördröjer sjukdomsförloppet.
Hitta och jämför vård på www.1177.se

 

Symtom vid KOL

 • Andnöd vid ansträngning
 • Kronisk hosta
 • Upphostning med slem
 • Pip i bröstet
 • Trånghetskänsla i bröstet
 • Försämrad kondition

Symtom vid svårare KOL

 • Symtom från luftvägarna utan samtidig förkylning
 • Andnöd i vila
 • Återkommande luftvägsinfektioner
 • Perioder av försämring (exacerbationer)
 • Bensvullnad
 • Avmagring
 • Muskelsvaghet
 • Nedstämdhet
Webbkarta
Senast uppdaterad: 2011-10-05
© 2011 Boehringer Ingelheim AB, Sweden. All rights reserved Boehringer Ingelheim AB.
Kontakt webbansvarig: info@sto.boehringer-ingelheim.com